Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн тизмеси

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерде Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү/консулдук мекемелери тарабынан чет өлкөлүк валютада алыш-бериш эсебине которуу жолу менен, ал жок болгон учурда накталай акча менен. 

 

Тиркемеде Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн тизмеси келтирилген.

Документти жүктөө

Перечень загранучреждений КР

Перечень загранучреждений КР

Жүктөө