Төлөмдү алуу үчүн документтердин тизмеси

Алуучу тиркемеге ылайык берилүүчү арызга төмөнкүдөй документтерди берет:

 

  • алуучунун паспортунун көчүрмөсү;
  • туугандыгын тастыктаган документтердин (никеси тууралуу күбөлүк, төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк) көчүрмөсү;
  • кайтыш болгондугу тууралуу күбөлүктүн же Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналып, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде башкача каралбаса, белгиленген тартипте консулдук легалдаштыруу же апостил коюлган белгиси бар өлгөндүгү тууралуу маалым каттын нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.

 

Берилген документтердин тууралыгы үчүн жоопкерчилик Жоруктар жана бузуулар жөнүндө кодекстерге, ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине ылайык алуучуга жүктөлөт.

Документти жүктөө

Форма заявления

Форма заявления

Жүктөө