Уруксат алуу үчүн документтердин тизмеси

1-этап

 

 • ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген формада уруксат алуу үчүн арыз (тиркемеде);
 • юридикалык жактын жетекчисинин инсандыгын тастыктаган документтердин көчүрмөлөрүн же жеке адамдын жеке адамды күбөлөндүрүүчү документтердин көчүрмөсүн күбөлөндүгү;
 • уюштуруу документтеринин (юридикалык ) көчүрмөлөрү;
 • мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү (юридикалык ишканалар ​​үчүн);
 • эгерде чет өлкөлүк жаран уюштуруучулар арасында болсо"Кыргыз Республикасынын аймагында жана иштөөгө уруксатынын мыйзамдуулугун тастыктаган документтин көчүрмөсү;
 • Кыргыз Республикасынын салык кызматынын ыйгарым укуктарынын салыктык ыйгарым укугун салык органынын салыктарына жана камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жоктугунун жоктугу жөнүндө күбөлүк;
 • макулдашуулардын, келишимдердин же укуктук же жеке адамдын чет өлкөлүк иш берүүчүлөр менен кызматташууну тастыктаган башка документтердин нотариалдык күбөлүктөрү;
 • чет өлкөлүк жарандарды жумушка орноштуруу үчүн, анын экономикалык иш-аракеттеринин түрүн аныктаган, жумуш ордунда болбосо, анын экономикалык ишмердүүлүгүнүн түрүн аныктаган, анын экономикалык иш-аракеттеринин түрүн аныктайт чет өлкөлүк жарандарды жумушка орноштуруу боюнча уруксаттарды берүү (лицензиялар) берүүсүн камсыз кылат;
 • жумушка орношууга көмөктөшүү үчүн кызмат көрсөтүүлөрдү берүү үчүн жөнөтүлгөн тариф;
 • жумушка орноштуруу убагында уруксат алуу, уруксат алууда жөнөтүүчү менен Кыргыз Республикасынын жаранынын ортосундагы кызматтарды көрсөтүү үчүн  келишим;
 • жумуш берүүчү менен кызматкердин ортосундагы эмгек келишиминин долбоору;
 • узартуу болгон учурда буга чейин алынган уруксатты көчүрүп алат.

 

2-этап

 

 

 • уруксат берүү үчүн мамлекеттик алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ (4000 сом);
 • өтүнмө ээсинин кепилдик акысы суммасына (100,000 сом) суммасына өтүнмөсүн тастыктаган документ.

 

Өтүнмөлөр жана документтер жеке адамга же ыйгарым укуктуу өкүлү аркылуу ишенимдүү өкүл аркылуу берилген, ал эми ишенимдүү адам паспортунун көчүрмөсүн колдонуу менен берилген.

Документтер оригинал 1 папкасына өткөрүлүп берилет. (Дело номери).

Документтердин көчүрмөсү 3 экземпляр (дело номери) узартуу болгон учурда, документтердин папкасында документтердин көчүрмөлөрү берилет.

 

ЭСКЕРТҮҮ:

Зарыл болсо, чечим кабыл алуу процессинде, ведомстволор аралык уруксат берүү комиссиясы кошумча документтерди тиешелүү түрдө берүүгө тийиштүү түрдө талап кылынууга укуктуу.

Документти жүктөө

Форма заявления

Форма заявления

Жүктөө